Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường An Cựu

Chung nhan Tin Nhiem Mang

PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN
Ngày cập nhật 23/08/2022
LẮP ĐẶT CỤM THÙNG PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
 
Từ ngày 8/8 đến ngày 12/8 Công ty cổ phần Môi trưởng và Công trình Đô thị Huế đã tiến hành lắp đặt 156 điểm cụm thùng rác phân CTRSH tại nguồn trên địa bàn các Phường trong chương trình phân loại CTRSH tại nguồn đợt 1 được áp dụng trên địa bàn thành phố Huế.
 
Chất thải rắn sinh hoạt được các hộ gia đình phân thành 03 nhóm gồm: nhóm chất thải nguy hại, nhóm chất thải tái chế tái sử dụng và nhóm chất thải còn lại. Đối với nhóm chất thải nguy hại và nhóm chất thải tái chế tái sử dụng, các gia đình mang đến các điểm lưu chứa mới được lắp đặt trên địa bàn và bỏ vào các thùng theo quy định:
 
🔶Màu cam : thùng chứa chất thải nguy hại.
◽️  Màu trắng: thùng chứa rác tái chế tái sử dụng.
🔘Màu xám: thùng chưa rác thuỷ tinh.
( ngoài ra còn có ngăn chứa bóng đèn)
 
🟢 Đối với nhóm chất thải sinh hoạt còn lại, Công ty tiếp tục thu gom theo phương thức, thời gian, lộ trình như hiện nay.
 
 
PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - MANG LẠI KINH TẾ CHO CHÍNH MÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG HƯỚNG ĐẾN NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
#hepco #hue #MH13
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 157.524
Truy cập hiện tại 34