Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường An Cựu

Chung nhan Tin Nhiem Mang

HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CÔNG TÁC CCHC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
Ngày cập nhật 07/04/2023

     Ngày 17/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính  giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức  tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 với nội dung chính như sau: 

    I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

    1. Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

    2. Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Chuyên viên, các bộ phận giúp việc trực tiếp trong quá trình tổ chức Hội thi.

     II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

     1. Nội dung

Nội dung Hội thi gồm có 02 phần:

a) Phần 1 (phần thi bắt buộc): Thi trắc nghiệm trên Internet theo Bộ câu hỏi của Ban Tổ chức về tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến công tác CCHC (nội dung chi tiết các văn bản trong kế hoạch đính kèm)

b) Phần 2 (phần thi khuyến khích): Thi xây dựng video video clip tuyên truyền về cải cách hành chính

Mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng ít nhất 01 video clip không quá 05 phút dưới dạng: phóng sự, tiểu phẩm để tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công hoặc những mô hình, sáng kiến, giải pháp,… đẩy mạnh cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương.

     2. Hình thức dự thi

- Phần thi trắc nghiệm được tổ chức trực tuyến trên Internet, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã; được công bố kết quả và trao giải hàng tuần.

- Đối với video clip tuyên truyền về cải cách hành chính được gửi trực tiếp về Sở Nội vụ (qua USB) để chấm và trao giải tại lễ tổng kết.