Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường An Cựu

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BẦU CỬ TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ NHIỆM KỲ 2022- 2025
Ngày cập nhật 09/09/2022

BẦU CỬ TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ NHIỆM KỲ 2022-2025

     Ngày 11/9/2022 cử tri phường An Cựu hăng hái đi bầu cử Tổ Trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025

     Cử tri các tổ dân phố sẽ là người trực tiếp bỏ lá phiếu lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của các tổ trên địa bàn Phường An Cựu.

     Bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố là tiếp tục thực hiện Pháp lệnh, thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ trực tiếp bầu chọn người có đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết xây dựng quê hương. Đồng thời xây dựng tổ dân phố thật sự là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản và tổ chức nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Hướng dẫn nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

     Bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhằm kiện toàn và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thông qua việc bầu cử lựa chọn người có tài, có đức, nhiệt tình trong công tác, gắn bó mật thiết với quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của nhân dân trong tổ dân phố, nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, phát huy tiềm lực ở cơ sở, tham gia vào sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

     Cử tri phường An Cựu hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình tích cực đến các khu vực bỏ phiếu để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào chức danh Tổ trưởng Tổ dân phố. 13/13 Tổ bầu cử đã chuẩn bị mọi điều kiện để đón tiếp cử tri đến bỏ phiếu, đại diện hộ gia đình Tổ dân phố tham gia dự lễ khai mạc và bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố đúng thời gian góp phần làm cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 157.467
Truy cập hiện tại 29