Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường An Cựu

Chung nhan Tin Nhiem Mang

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 (Từ 01/01/2024 đến 12/6/2024):
Ngày cập nhật 12/06/2024

Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 3326 hồ sơ

Trong đó:

- Hồ sơ đã giải quyết: 3306 hồ sơ

+ Đúng hạn, trước hạn: 3305, tỷ lệ 99,97%

- Hồ sơ đang giải quyết: 20 hồ sơ

- Tỷ lệ số hóa hồ sơ: Đạt tỷ lệ 100%

* Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến: 35,60%.

Lê Trung Hiếu - UBND phường An Cựu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 690.352
Truy cập hiện tại 43