Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường An Cựu

Chung nhan Tin Nhiem Mang

CÔNG KHAI NỘI DUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA THÀNH PHỐ HUẾ
Ngày cập nhật 15/02/2023

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI NỘI DUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA THÀNH PHỐ HUẾ

Thực hiện Công văn số: 163 /TNMT-QHKH, ngày 07/02/2023 của Phòng Tài Nguyên và Môi trường Thành phố về tổ chức công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Huế.

UBND phường An Cựu công bố, công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Huế cụ thể như sau:

Hồ sơ công bố công khai gồm có:

- Nghị Quyết số 119/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2023;

- Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Huế:

- Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023;

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Nội dung chi tiết xin xem ở tập tin đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Lê Trung Hiếu - UBND phường An Cựu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 608.274
Truy cập hiện tại 227