Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường An Cựu

Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG AN CỰU
Ngày cập nhật 06/08/2022

       Thực hiện Kế hoạch số 4130/KH-UBND, ngày 10 tháng 6 năm 2022 của UBND Thành phố Huế, nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện đề án Ngày Chủ nhật xanh, “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” và công tác bảo vệ môi trường, giảm chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; UBND phường ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND, ngày 05/8/2022 để tổ chức, triển khai Chương trình phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn phường.

        Đồng thời xây dựng nguồn lực thực hiện các nội dung của Kế hoạch, UBND phường đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ tuyên truyền viên của phường và 13 tổ giám sát cộng đồng để giám sát việc phân loại và đổ rác thải trên địa bàn phường với nhiệm vụ cụ thể như sau:

      - Lực lượng tuyên truyền của Phường:

     1. Bà Đặng Thị Ánh Tuyết        Công chức VH-XH                      Tổ trưởng

     2. Ông Huỳnh Văn Quốc Thái  Công chức ĐC - XD                     Tổ phó

  Mời:  -   Bà Nguyễn Thị Thuỷ  Phó Chủ tịch UBMTTQ                  Thành viên

           -   Bà Lê Thị Kim Kiều   Phó Chủ tịch Phụ Nữ                      Thành viên

           -   Ông Văn Trọng Tân   Phó Chủ tịch Hội CCB                    Thành viên

           -   Ông Nguyễn Minh Thắng Phó bí Thư Đoàn Thanh niên  Thành viên

       Nhiệm vụ:

      Nhiệm vụ của Tổ tuyên truyền viên hỗ trợ Ban chỉ đạo phường phát tài liệu, hướng dẫn phân loại CTRSH tại nguồn đến các đối tượng nguồn thải. Thực hiện công tác tuyên truyền, giám sát, nhắc nhở các hộ dân thực hiện đúng quy trình phân loại CTRSH và thực hiện chế độ báo cáo cho BCĐ phường, BCĐ cấp Thành phố theo quy định. Ghi nhận những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Chương trình phân loại CTRSH tại nguồn tại địa phương và phản hồi kịp thời cho Ban chỉ đạo.

       - Tổ giám sát cộng đồng trên địa bàn 13 tổ dân phố:

Stt

Tổ giám sát

Thành viên

Chức vụ hiện nay

Ghi chú

1

Tổ giám sát cộng đồng tổ dân phố 01

Nguyễn Hoàng Anh

Tổ trưởng DP tổ 01

 

Huỳnh Thị Thu Hiền

Trưởng Ban CTMT Tổ 01

 

2

Tổ giám sát cộng đồng tổ dân phố 02

Lê Văn Tân

Tổ trưởng DP tổ 02

 

Trần Văn Đổng

Trưởng Ban CTMT Tổ 02

 

3

Tổ giám sát cộng đồng tổ dân phố 03

Phan Thị Kim Phụng

Tổ trưởng DP tổ 03

 

Nguyễn Văn Thăn

Trưởng Ban CTMT Tổ 03

 

4

Tổ giám sát cộng đồng tổ dân phố 04

Phạm Thị Vân Nam

Tổ trưởng DP tổ 04

 

Trần Thị Chanh

Trưởng Ban CTMT Tổ 04

 

5

Tổ giám sát cộng đồng tổ dân phố 05

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Tổ trưởng DP tổ 05

 

Bùi Quốc Việt

Trưởng Ban CTMT Tổ 05

 

6

Tổ giám sát cộng đồng tổ dân phố 06

Nguyễn Hùng

Tổ trưởng DP tổ 06

 

Lê Thị Tâm

Trưởng Ban CTMT Tổ 06

 

7

Tổ giám sát cộng đồng tổ dân phố 07

Phan Văn Dàng

Tổ trưởng DP tổ 07

 

Lê Niệm

Trưởng Ban CTMT Tổ 07

 

8

Tổ giám sát cộng đồng tổ dân phố 08

Nguyễn Văn Ngọc

Tổ trưởng DP tổ 08

 

Trương Đông

Trưởng Ban CTMT Tổ 08

 

9

Tổ giám sát cộng đồng tổ dân phố 09

Nguyễn Thắng

Tổ trưởng DP tổ 09

 

Nguyễn Văn Tư

Trưởng Ban CTMT Tổ 09

 

10

Tổ giám sát cộng đồng tổ dân phố 10

Hoàng Ngọc Sắc

Tổ trưởng DP tổ 10

 

Hoàng Thị Xuân

Trưởng Ban CTMT Tổ 10

 

11

Tổ giám sát cộng đồng tổ dân phố 11

Nguyễn Văn Đồng

Tổ trưởng DP tổ 11

 

Châu Tâm

Trưởng Ban CTMT Tổ 11

 

12

Tổ giám sát cộng đồng tổ dân phố 12

Trần Quang Vinh

Tổ trưởng DP tổ 12

 

Cao Hoài Sang

Trưởng Ban CTMT Tổ 12

 

13

Tổ giám sát cộng đồng tổ dân phố 13

Nguyễn Thị Thanh Hương

Tổ trưởng DP tổ 13

 

Lê Thị Minh Tú

Trưởng Ban CTMT Tổ 13

 

       Nhiệm vụ:

      Nhiệm vụ của Tổ giám sát cộng đồng phụ trách tuyên truyền, giám sát hành vi phân loại và đổ rác của từng hộ gia đình, báo cáo BCĐ phường về tình hình thực hiện và tuân thủ của các hộ gia đình định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phường.

     * Thông tin chi tiết về kế hoạch và quyết định thành lập xem ở tập tin đính kèm.

 

Tập tin đính kèm:
Lê Trung Hiếu - UBND phường An Cựu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 261.258
Truy cập hiện tại 195